32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 32

tel.: (012) 276-82-18
fax.: (012) 276-54-43
e-mail: sklad@ferco.pl